گروه کالایی تحت پوشش

سامانه تامین و توزیع ماشین آلات کشاورزی

سامانه تامین و توزیع ماشین آلات کشاورزی با نام اختصاری توماک درصدد است وظیفه تشخیص صلاحیت دریافت اعتبار و اولویت بندی متقاضیان دریافت ماشین های کشاورزی را با پیاده سازی کامل زنجیره تامین تا توزیع ماشین‌آلات کشاورزی به نحو احسن اجرا نماید.

آموزش های استفاده از سامانه